»   »  Erkend biomassa installateur

Erkend biomassa installateur

Erkend biomassa installateur

Vanaf 1 september 2018 zijn wij door de NBKL, wat staat voor Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, erkend als installateur van biomassa installaties. Met deze erkenning onderscheiden we ons met de kennis en kunde van het installeren van biomassa installaties. Zoals op de website van NBKL staat omschreven:

Keurmerk voor kwalitatieve ketels
Leveranciers mogen alleen lid worden van de NKBL wanneer zij bioketels aan de markt leveren die voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving, keurmerken en veiligheidscriteria. De NBKL is van mening dat afnemers hier hun voordeel mee kunnen behalen. De NBKL verlangt ook van haar leden dat zij toezien dat nieuwe installaties worden gevoed met alleen schone duurzame biomassa, waarbij in overleg met de biobrandstofleveranciers wordt gestreefd naar meer uniformiteit of standaarden, zodat onze biomassaketels storingsvrij kunnen draaien.

Terug naar overzicht