»   »  Kennis en Kunde

Kennis en Kunde

Kennis en Kunde

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is een initiatief van de Provincie Gelderland en vastgesteld in samenspraak met de Stichting Monumentenwacht Gelderland, kenniscentra en bouwbedrijven. De (restauratie)bedrijven die restauratieprojecten uitvoeren dienen in staat te zijn om op een kwalitatief goede wijze zorg te dragen voor de uitvoering van de instandhoudingwerkzaamheden. Om dit te kunnen bepalen wordt aan de hand van objectieve criteria door de Commissie Kennis & Kunde getoetst of de (restauratie)bedrijven over de noodzakelijke kennis en kunde beschikken.

TTB voldoet aan de kwaliteitsregeling Kennis&Kunde en is sinds 16 maart in het bezit van een kwalificatie en is opgenomen in het openbaar register Kennis & Kunde van de Stichting Monumentenwacht Gelderland.
Zie voor meer informatie Monumentenwacht.

Terug naar overzicht