»   »  Transformatie voormalig fotovakschool

Transformatie voormalig fotovakschool

Transformatie voormalig fotovakschool

Afgelopen jaar is er samen met Grehamer hard gewerkt aan de transformatie van de voormalige fotovakschool in Apeldoorn. De fotovakschool is gerenoveerd en er zijn 38 appartementen gerealiseerd. Het pand wordt in gebruik genomen door Riwis Zorg en Welzijn, er wordt hierom rekening gehouden met de toekomstige bewoners tijdens de ontwerp- en uitvoerfase van de installaties. De volledige elektrische en werktuigbouwkundige installaties zijn door TTB geïnstalleerd.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan centrale verwarming, drinkwater-, intercom-, camera- en brandmeldinstallatie.

Het pand is een monument, daarom zijn er een aantal eisen waaraan het pand moest voldoen. Hierin is TTB bekend door de vele monumentale projecten die we realiseren (TTB is opgenomen in de lijst van Kennis en Kunde voor monumenten). Het bestaande plafond moest bijvoorbeeld gehandhaafd worden. Om toch het leiding werk en de verlichting te plaatsen en het plafond niet aan te tasten is er een beugel speciaal ontworpen die onder het plafond is geplaatst.

De fotovakschool werd verwarmd door een gasketel, deze dient nu alleen als ondersteuning van de 160 kilowatt warmtepompen die zijn geplaatst. De bestaande regelinstallatie is hierop aangepast en vernieuwd. De installatie is vanaf afstand te monitoren en in te regelen. Omdat deze warmtepompen een groot vermogen hebben is de elektrische installatie hier voor geschikt gemaakt. In de transformatorruimte is de verdeelinrichting en de transformator zijn vervangen. Vanuit het huisje worden de warmtepompen rechtstreeks gevoed. Voor de elektrische voorziening in het gebouw zijn twee onder verdelers geplaatst. In deze onder verdelers worden de appartementen voorzien van elektriciteit. Van ieder appartement wordt het elektrisch gebruik gemeten om dit zo per bewoner te kunnen factureren. Dit geldt hetzelfde voor het waterverbruik. Ieder appartement heeft een watermeter, die op zijn beurt het waterverbruik meet en weergeeft.

De brandmeldinstallatie is in een goede samenwerking met NSC gerealiseerd. Ieder appartement is voorzien van een rookmelder. De installatie is voor de helft nieuw aangelegd en in de andere helft zijn alleen de componenten vervangen. Omdat het gebouw is opgesplitst door twee gebruikers wordt er per deel apart gealameerd.

De wens van de opdrachtgever met betrekking tot de gang verlichting was dat de gangen nooit compleet donker mogen zijn. Om dit te kunnen realiseren is er gekozen voor een DALI sturing. Met dit verlichtingsprotocol wordt de verlichting geprogrammeerd. Hiermee zal de verlichting naar een minimale verlichtingssterke worden gedimd zodra er geen beweging op de gangen plaatsvind. Dit om zo de gangen altijd iets te verlichten en toch optimaal gebruik te maken zo min mogelijk energie. De verlichting is gemonteerd op de eerder benoemde speciale plafond beugel. Om zo het plafond te sparen. Het projecteren ontwerpen en programmeren van de DALI componenten wordt door TTB in eigen beheer uitgevoerd. Verlichting is één van de onderdelen waar TTB zich in heeft gespecialiseerd.

Het pand wordt dag en nacht bewaakt door cameraobservatie. Zowel binnen als buiten hangen zijn  in totaal 30 stuks camera’s aangebracht. Het bekijken van de camerabeelden gebeurd via een eigen server, deze server is opgenomen in het datanetwerk van het gebouw. Deze is zowel te bekijken op de smartphone als via het internet op een computer. Om te zorgen dat de harde schijf niet vol raakt worden de beelden automatisch verwijderd en overschreven.

Na de oplevering van het pand verzorgd TTB het onderhoud van al de installaties. Zodat de installaties blijven presteren naar behoren.